Selectează o Pagină

Ordonanța de Urgență numărul 80 din 2021 publicată în Monitorul Oficial nr.647 din 30 iunie aduce o serie de modificări importante Legii 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, dar și altor acte normative din domeniul Situațiilor de Urgență. Cele mai semnificative în acest sens sunt cele referitoare la articolul 19, astfel :

ART. 19 – Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoareleobligaţii principale:

b) să asigure identificarea, evaluarea și implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform criteriilor stabilite; SE ABROGĂ

k) să asigure întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție și condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment; SE ABROGĂ

La articolul 1 alineatul 2 după litera b se introcuce paragraful b^1 privind definiția cadrului tehnic PSI, iar la litera d se introduce termenul de scenariu de securitate la incendiu preliminar :

b^1) cadru tehnic – persoană fizică, angajată special sau care asigură îndeplinirea prin cumul a atribuțiilor privind apărarea împotriva incendiilor și care deține competențele profesionale aferente ocupației «cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor» prin absolvirea unui curs de formare profesională sau care dobândește dreptul de exercitare a ocupației prin brevetul de pompier specialist prevăzut la art. 56

d^1) scenariu de securitate la incendiu preliminar – document, denumit în continuare scenariu preliminar, ce prezintă elementele tehnice esențiale necesare emiterii avizului de securitate la incendiu și stabilește principalele coordonate de proiectare și care, pentru emiterea autorizației de securitate la incendiu, se dezvoltă în scenariul de securitate la incendiu;

Toate modificările prevăzute în ordonanța nr.80 din 30 iunie 2021 le aveți aici.