Selectează o Pagină

Revin după o lungă pauză pentru a vă semnala o propunere legislativă privind digitalizarea unor activități din domeniul Sănătății și Securității în Muncă și al Situațiilor de Urgență prin crearea unui Registru electronic al instructajelor periodice. Acest registru ar urma să reprezinte o evidență a următoarelor activități :

  • instruiri SSM conform Legii 319 din 2006 a Securității și Sănătății în Muncă
  • instruiri în domeniul Situații de Urgență reglementate prin Legea 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor dar și în conformitate cu Ordinul 712 din 2005 cu modificările ulterioare, referitor la instruirile în Situații de Urgență
  • certificate medicale, așa cum sunt ele definite în Legea 53 din 2003, Codul Muncii art.28

În scopul reducerii volumului de documente deținute de angajatori în format fizic, aceștia ar urma să încarce în registru tematicile, materialele de instruire și evaluările de risc și să consemneze toate instructajele (a căror certificare se va face prin semnătură electronică simplă, inclusiv prin semnătura olografă biometrică), precum și toate certificatele medicale.

Aflăm din propunerea legislativă supusă dezbaterii că Inspecția Muncii asigură accesul gratuit la Registrul Instructajelor periodice dar și că beneficiază de accesul la baza de date în cazul unui control.

În momentul în care angajatorii încarcă în Registrul Instructajelor Periodice tematica şi materialele de instruire, precum şi evaluarea riscurilor, aceştia sunt exceptaţi de la obligaţia de a deţine o copie în format fizic a acestora la punctul de lucru sau sediu prevede articolul 3, alineatul 2.

Procesul poate fi unul de lungă durată pentru că Inspecția Muncii va fi nevoită să elaboreze, în termen de 120 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Norme metodologice pentru aplicarea viitoarei legi. Timp de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, angajatorii pot opta pentru înscrierea în Registrul Instructajelor Periodice. După împlinirea termenului de 2 ani Registrul Instructajelor Periodice devine obligatoriu pentru toţi angajatorii. Dacă angajatorii optează pentru înscrierea în Registrul Instructajelor Periodice, aceştia sunt exceptaţi de la obligaţia deţinerii în format fizic a fişelor de instruire şi/sau de evidenţiere a oricăror tip de instructaje regăsite în Registrul Instructajelor Periodice.

Vă las textul integral al propunerii legislative aici.