Selectează o Pagină

Dovada instruirii de sănătate și securitate în muncă va putea fi efectuată cu semnătura electronică simplă, nu doar cu cea avansată sau cea calificată, cum era până acum.

Legea 208/2021 a apărut ieri în Monitorul Oficial și se va aplica din 25 iulie 2021. Aceasta va modifica regulile semnării electronice a actelor de muncă, ce au fost introduse de puțin timp în Codul muncii prin OUG 36/2021.

La articolul II se introduce punctul 6, astfel :

g) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. c) referitoare la obligația angajatorului de a asigura condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru, cu amendă de 2.000 lei.

După articolul II se introduce II.1 articol suplimentar, astfel :

La articolul 21 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Instruirea prevăzută la art. 20 alin. (4) trebuie să se efectueze în timpul programului de lucru, fie în interiorul, fie în afara întreprinderii și/sau unității, fie online.

Tot la articolul 21 are loc modificarea privind dovada instruirii prin semnatură electronica simplă :

(5) În cazul folosirii variantei în format electronic prevăzute la alin. (4), dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.

Din păcate, dacă această modificare nu vine împreună cu alte intervenții la H.G. 1425 din 2006 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319 din 2006 – și nu simplifică foarte mult procedura în lipsa unor amendamente clare la Capitolul V – Instruirea lucrătorilor în domeniul Sănătății și Securității în muncă. Vom vedea dacă semnătura electronică presupune costuri suplimentare și cum poate fi ea aplicată efectiv pe fișa de instructaj. Orice altă încercare de a consemna instruirea la angajații cu contract de muncă (on-line, în tabel, în fișă de instruire colectivă) fiind nulă în absența unor prevederi legislative concrete.