Selectează o Pagină

Continuăm astăzi subiectul referitor la instruirea lucrătorilor în domeniul SSM cu Instruirea periodică. Așa cum îi spune și numele aceasta se realizează la intervale regulate de timp care diferă în funcție de nivelul de risc al posturilor de lucru analizate. Pentru peronalul tehnico-administrativ se poate ajunge la un interval de maximum 12 luni, așa cum vom vedea mai jos, prevedere care ne ajută în cazul celor care lucrează în regim de Telemuncă pentru că putem elabora astfel tematici cu periodicitate mai mare de 6 luni. Instruirea periodică are drept scop reîmprospătarea și actualizarea cunoștințelor în domeniul SSM, și se face tuturor lucrătorilor de către conducătorul loculului de muncă. Să vedem ce informații ne furnizează Hotărârea de Guvern nr 1425 din 2006  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca :

Art. 96. –

 • (1) Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.
 • (2) Intervalul dintre doua instruiri periodice si periodicitatea verificarii instruirii vor fi stabilite prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, in functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru.
 • (21) Intervalul dintre doua instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni.
 • (3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.
 • (4) Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile externe de prevenire si protectie, care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.
 • (5) Instruirea periodica se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.

INSTRUIREA SUPLIMENTARĂ

În anumite situații se efectuează o sesiune suplimentară de instruire.

Art. 98. – Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri:

 • a) cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;
 • b) cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate;
 • c) la reluarea activitatii dupa accident de munca;
 • d) la executarea unor lucrari speciale;
 • e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
 • f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
 • g) la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Un exemplu recent privind efectuarea unei instruiri suplimentare este întoarcerea angajaților la locul de muncă la încheierea stării de urgență din 15 mai 2020, după 45 de zile de inactivitate. De asemenea, apariția la locul de muncă a noilor riscuri referitoare la posibilitatea infestării cu virusul Sars-Cov 2 reprezintă un motiv întemeiat pentru o sesiune suplimentară de instruire. Introducerea unui nou echipament de muncă, relocarea firmei sau întoarcerea la serviciu dintr-un concediu medical mai lung de 30 de zile sunt alte exemple pentru aplicarea unei astfel de proceduri.

Instruirea colectivă se efectuează colaboratorilor sau celor care prestează servicii în spațiul firmei. Se finalizeaza cu un formular în care se trece tematica de instruire și persoana care efectuează informarea lucrătorilor, precum și numărul acestora și firma pe care o reprezintă. Se întocmește un tabel in care semneaza lucratorii instruiti si care se elibereaza in doua exemplare, unul la noi si altul la seful echipei de lucru. Este necesară și întocmirea unei Convenții privind responsabilitățile SSM atunci când sunt două societăți implicate.

Ca să încheiem capitolul acesta referitor la instruire, vă reamintesc faptul că de luna aceasta se poate face și instruire on-line dacă toți cei implicați folosesc semnătura electronică. Aveți mai multe detalii în articolul meu anterior.