Selectează o Pagină

În Monitorul oficial nr. 223 din 07.03.2022 a fost publicată Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metologice de aplicare a prevederilor Legii Securității și Sănătății în Muncă nr. 319 din 2006 aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1425 din 2006.

Sunt modificări privind accidentul de muncă prin stabilirea unui termen precis de 24 de ore în privința comunicării acestuia, renunțându-se la termenul vag de îndată. Sunt multe alte modificări privind cercetarea, întocmirea dosarului, nota de constatare etc pe care le veți descoperi studiind noua hotărâre. Articolul 2 se completează cu definiția semnăturii electronice în 3 variante : simplă, avansată și calificată.

Art. 27 care spunea că Serviciul intern de prevenire si protectie poate sa asigure si supravegherea sanatatii lucratorilor, daca dispune de personal cu capacitate profesionala si de mijloace materiale adecvate, in conditiile legii, se abrogă.

De acum putem avea fișe de instruire în format electronic, conform modificărilor efectuate la articolele 81, 89, 94 și 97. Să sperăm că trecerea la această nouă procedură va fi cât mai rapidă. La articolul 81 se introduce următorul alineat :

81.1 – În cazul în care instruirea lucrătorilor în domeniul sănătății și securității în muncă se realizează în format electronic, fișa de instruire trebuie semnată de către toate persoanele implicate în procesul de instruire, cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.

Sunt de asemenea modificări privind bolile profesionale privind încadrarea și raportarea acestora.

Toate modificările și completările le găsiți aici. Selectati 07 martie, numarul 223.