Selectează o Pagină

Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, are ca scop asigurarea condiţiilor care să permită salariaţilor/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii şi cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziţie, să acţioneze eficient pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, evacuarea şi salvarea utilizatorilor construcţiei, evacuarea bunurilor materiale, precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente tehnice, conform art.21 din cadrul Ordinului MAI 163 din 2007.

Ce trebuie să facă mai precis angajatorul privind organizarea aceasta apărare împotriva incendiilor descoperim în secțiunea 4 a amintitului ordin, dar ne vom referi astăzi numai la articolele 23 și 26. Ce spun aceste articole…

Art.23 – Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:
a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenţă a materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care le pot genera, precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;
b) organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor;
c) afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;
d) organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite;
e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia;
f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripţii ori mijloace de atenţionare.

Art. 26 – (1) Intervenţia la locul de muncă presupune:
a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, precum şi la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;
b) salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului, conform planurilor stabilite;
c) întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze şi fluide combustibile a consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către persoanele anume desemnate;
d) acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor automate şi, după caz, acţionarea lor manuală;
e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenţiei;
f) protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură, fum, gaze toxice;
g) verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare noi, acţionându-se pentru stingerea acestora.
(2) Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de
activitate, precum şi în afara programului de lucru, în zilele de repaus şi sărbători legale.

Articolul 26 și articolul 23 litera b, ne lămuresc asupra faptului că angajatorul, pe lângă instrucțiuni precise, planuri de evacuare, dispoziții, instruiri specifice etc. are datoria de a organiza din timp apărarea împotriva incendiilor prin constituirea echipei de primă intervenție. Aceasta reprezintă un nucleu de salariați cu roluri foarte bine stabilite, instruiți suplimentar, care pot interveni la nevoie, fără a-și pune viața în pericol. Rolul echipei este acela de intervenție rapidă și eficientă până la sosirea echipajelor specializate de pompieri. A nu se confunda cu serviciul privat de pompieri organizat intern care presupune oameni special cursați și antrenați în acest sens.

Rolul membrilor echipei de primă intervenție :

  • apel către 112 – un membru al echipei este responsabil de apelul către numărul unic de urgență în diverse situații nu numai legate de incendii ( prim ajutor, alte situații de urgență). Acest membru este cel care alarmează personalul
  • intervenția cu stingătorul de incendiu – lucrători special instruiți în acest sens au rol atât de a interveni operativ în momentul declanșării incendiului cât și de a verifica periodic extinctoarele din dotare (respectarea locului destinat pe planul de evacuare, presiunea etc)
  • intervenția cu hidranții interiori – această operațiune reprezintă un anumit grad de risc, de aceea este nevoie de o instruire adecvată sau de lucrători care să aibă cursul de servant pompier
  • evacuarea bunurilor și a personalului – pe fiecare etaj sau în fiecare hală de producție sunt responsabili cu evacuarea personalului către locul de adunare și a bunurilor dinainte stabilite în măsura în care situația o permite. Se vor verifica locurile cele mai întunecate, cele mai îndepărtate, toaletele, se va face o inspecție rapidă a întregului spațiu
  • oprirea alimentării cu gaze, energie electrică și alte fluide combustibile – pentru această activitate cel mai indicat ar fi să alegem lucrători ai departamentului tehnic
  • prezența la locul de adunare – pentru că pompierii vor întreba când vor ajunge la fața locului dacă există lucrători blocați în clădire, este foarte important ca o persoană să facă prezența personalului la locul de adunare ( sau mai multe persoane, un reprezentant pentru fiecare departament)
  • există și un șef de echipă cu rol de coordonator, răspunde de pregătirea și capacitatea de intervenție a echipei

Echipa de primă intervenție se întocmește pentru fiecare schimb de lucru, iar acolo unde se poate este indicat ca fiecare membru să aibă și o rezervă. Este foarte important să existe în cadrul echipei cel puțin un lucrător care să fie cursat pentru primul ajutor.Conform Ordinului MAI 712 din 2005, Echipa beneficiază de instruire lunară specifică. În unele locuri bine organizate, membrii sunt dotați cu veste reflectorizante și măști de oxigen.

Rolul echipei de primă intervenție este cel mai bine pus în evidență în cadrul exercițiilor periodice de evacuare. Acestea reprezintă cel mai bun antrenament, de aceea este indicat să fie executate cu seriozitate și să fie implicat tot personalul unității.