Selectează o Pagină

Hotărârea 550 din 14 mai 2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 prezintă la punctul 1, modificarea articolului 1 din cadrul anexei 2, un text care lasă loc de interpretări :

„Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în spațiile publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau în alte zone cu potențial de aglomerare stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.”

Ce reținem de aici? La locul de muncă se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție. De către cine? Care sunt criteriile care vor conduce către adoptarea unei asemenea măsuri?

Angajatorul este cel care va decide dacă această măsură este oportună la locul de muncă cu activitate la exterior conform Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne nr. 874 / 81/ 2020. Anexa acestui Ordin – Instrucțiuni generale privind măsuri de igienă – specifică la punctul I, care sunt obligațiile angajatorului.

I. Portul măștii

1. Obligații la nivelul angajatorului/conducătorului instituției:

a) angajatorul va lua măsuri pentru elaborarea propriilor proceduri pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;

b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor stabili condițiile purtării măștii pentru angajați;

c) responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă va face instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă (SSM).

Conform acestor prevederi legislative, o echipă formată din angajator, medicul de medicina muncii și responsabilul SSM pe unitate va trebui să dăcidă dacă masca de protecție este necesară pentru activitățile desfășurate la exterior. Se vor lua în calcul condițiile de muncă noi, rata de incidență scăzută, potențialul de aglomerare al zonei și felul muncii prestate iar dacă concluzia acestei reevaluări a situației va fi că masca trebuie să rămână obligatorie, aceasta va fi o decizie asumată de către angajator care trebuie însoțită de documente justificative în acest sens, o evaluare de risc întocmită de medicul de medicina muncii fiind necesară.