Selectează o Pagină

După 3 săptămâni de ploi insistente pare ciudat să vorbim despre sezonul secetos. Dar căldura va veni fără îndoială în perioada următoare iar riscul de producere a unor incendii de vegetație (și nu numai de vegetație), va crește.

Articolul 95 din cadrul Ordinului 163 din 2007 prevede următoarele măsuri pentru sezonul cald și secetos :

ART. 95
(1) În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor din zonele menţionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice.
(2) Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind:
a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de precipitaţii;
b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
c) restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;
d) asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement;
f) asigurarea şi verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.
(3) Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunoştinţă tuturor salariaţilor şi, după caz, populaţiei.

Atenție mare la chiștoacele de țigări, nu le aruncați la întamplare, și la cioburile de sticlă care pot crea efectul de lupă și pot produce aprinderea vegetației uscate.

Sectoarele de activitate în care crește riscul de incendiu în condițiile temperaturilor atmosferice ridicate și a lipsei de precipitații sunt următoarele:

  • spatiile de depozitare în general și a produselor ambalate în materiale ușor inflamabile în special;
  • suprafețele de teren acoperite cu vegetație uscată;
  • spatiile de depozitare a deșeurilor, reziduurilor si ambalajelor rezultate in urma activității comerciale (mai ales a celor ușor inflamabile);
  • spatiile din jurul rezervoarelor de stocare a combustibililor lichizi ;

Se recomandă în această perioadă intensificarea controalelor în zonele de risc.