Selectează o Pagină

Prezența trusei de prim ajutor la locul de muncă este foarte importantă pentru că viața unei persoane poate depinde într-o situație limită de existența și de dotarea corespunzătoare a acesteia. Împreună cu stingătorul de incendiu și echipamentul individual de protecție, trusa de prim ajutor face parte din minimul necesar pentru asigurarea siguranței lucrătorului. Din punct de vedere legislativ structura, componența și obligativitatea acesteia este reglementată prin Ordinul 427 din 14 iunie 2002, pentru aprobarea componenței trusei sanitare și a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale. prin cele 3 anexe ale sale. Anexa 1 se referă la descrierea trusei, Anexa 2 enumeră domeniile de activitate pentru care trusa medicală este obligatorie iar Anexa 3 trece în revistă componența acesteia.


ANEXA 1 – Componența trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care se află în dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, instituții și unități economice, școli, cabane turistice și altele asemenea

1.1. Trusa sanitară se compune dintr-o cutie din material plastic, cu colțuri și muchii rotunjite, în care sunt depozitate instrumente și materiale sanitare, medicamente și materiale diverse. Anexa nr. 3 la ordin prevede conținutul minim obligatoriu al trusei sanitare din dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medico-sanitare. Opțional trusa sanitară poate conține și alte dispozitive medicale, cum ar fi: folie termoizolantă, dispozitiv care asigură soluția de conservare a energiei corpului omenesc în situații grave.

1.2. Cutia trusei sanitare trebuie să fie rigidă, realizată din material plastic rezistent, cu marginile și colțurile rotunjite. Ea trebuie:

a) să asigure etanșeitatea corespunzătoare pentru protejarea conținutului față de praf și umezeală printr-un sistem de închidere ferm;

b) să fie inscripționată, vizibil de la o distanță de minimum 5 m, cu denumirea produsului și a furnizorului sau, după caz, a producătorului;

c) să permită vizualizarea conținutului sau să aibă inscripționată lista conținutului;

d) să fie dimensionată și compartimentată corespunzător, în vederea depozitării și asigurării integrității componentelor prevăzute în anexa nr. 3.

ANEXA 2 – Trusele sanitare de acordare a primului ajutor devin obligatorii pentru următoarele domenii de activitate :

 1. Activitãţi industriale, agricole şi de prestãri de servicii:
  a) în secţii de activitate cu mai mult de 5 persoane – una la cel mult 25 de persoane;
  b) activitãţi cu locuri de munca dispersate, indiferent de numãrul de angajaţi;
  c) mijloace de transport în comun, altele decât auto.
 2. Activitate de comerţ:
  a) spaţii comerciale care permit accesul direct al clienţilor la mãrfurile expuse;
  b) spaţii comerciale organizate pe subunitati pentru prezentare şi desfacere;
  c) pieţe agroalimentare;
  d) staţii de distribuire a carburantilor.
 3. Activitãţi de învãţãmânt, proiectare-cercetare:
  a) grãdiniţe, şcoli, alte instituţii de învãţãmânt care nu dispun de cabinet medical propriu – cel
  puţin una la 50 de elevi;
  b) ateliere şcolare, sali de sport;
  c) cãmine şi internate;
  d) alte activitãţi de proiectare-cercetare – cel puţin una la 25 de persoane.
 4. Activitãţi culturale şi recreative:
  a) sali de spectacole – una la cel puţin 100 de locuri;
  b) sali de sport sau de întreţinere fizica, altele decât cele din instituţiile de învãţãmânt;
  c) cluburi, alte spaţii pentru activitãţi de divertisment cu cel puţin 10 locuri;
  d) baruri, restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, unitãţi agroturistice.

Aș adăuga aici articolul 1 din prezentul ordin :

ART. 1
(1) Se aproba componenta trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care se afla în dotarea posturilor fixe de prim ajutor fãrã cadre medicale din întreprinderi, instituţii şi unitãţi economice, şcoli, cabane turistice şi altele asemenea, denumita în continuare trusa sanitarã, prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Persoanele juridice care desfãşoarã activitãţile prevãzute în anexa nr. 2 sunt obligate sa aibã în dotare trusa sanitarã.

Așadar trusa sanitară este obligatorie iar amenda pentru absența ei din cadrul unei firme, care se încadrează la Anexa 2, poate ajunge până la 6000 de lei, inspectorii de muncă prevalându-se de articolul 10, punctul a) din cadrul legii 319 din 2006 a Sănătății și Securității în Muncă care spune că angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităților și mărimii intreprinderii și/sau unității, tinând seama de alte persoane prezente;

Vă las mai jos componența trusei de prim ajutor conform Anexei 3 din cadrul Orinului 427 din 2002 :

Denumirea materialuluiNumărul de bucăți
Cutie din material plastic, etanșă, cu colțuri rotunjite1
Foarfece cu vârfuri boante1
Garou 50 cm1
Deschizător de gură din material plastic1
Dispozitiv de respirație gură la gură1
Pipă Guedel mărimea 41
Pipă Guedel mărimea 101
Mănuși de examinare, pereche4
Pahare de unică folosință5
Batiste de hârtie cu soluție dezinfectantă10
Atele din material plastic2
Feși din tifon mici 5 cm/4 m5
Feși din tifon mari 10 cm/5 m3
Bandaj triunghiular I = 80 mm2
Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g2
Ace de siguranță12
Leucoplast 5 cm/3 m1
Leucoplast 2,5 cm/2,5 m1
Alcool sanitar 200 ml1
Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc.10
Pansament individual 2 cm/6 cm10
Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm5
Plasture 6 cm/50 cm1
Creion1
Caiet a 50 de pagini1
Broșură cu instrucțiuni de prim ajutor1
Rivanol soluție 10/00, 200 ml1
Apă oxigenată sau perogen1
Alcool iodat 200 ml1

Trebuie spus că folosirea garoului nu mai intră în protocolul medical. Pentru oprirea hemoragiei efectuăm un pansament compresiv prin acoperirea leziunii cu un pansament steril sau material textil curat, apoi aplicarea presiunii pe zona afectată eventual și cu ajutorul unui obiect dur și plat.

Din trusa sanitară primele materiale care vor expira vor fi rivanolul, apa oxigenată, alcoolul iodat și perogenul acolo unde există, cu termen de valabilitate 2 ani. La expirarea acestora nu vom cumpăra altă trusă, le vom înlocui cu altele noi cumpărate din farmacie sau vom achiziționa un kit nou de componente.

Aveti ordinul 427 din iunie 2002 aici.